μαθηματικά Αριθμομηχανή

Αυτός είναι ένας δωρεάν ηλεκτρονικός υπολογιστής μαθηματικών μαζί με μια ποικιλία άλλων δωρεάν υπολογιστικών μαθηματικών που υπολογίζουν την τυπική απόκλιση, το ποσοστό, τα κλάσματα και τον χρόνο, μαζί με εκατοντάδες άλλους υπολογιστές που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση, την καταλληλότητα, την υγεία και πολλά άλλα.